Delo šolske svetovalne delavke opravlja Ingrid Fiala Škarabot, univ dipl. ped. in prof. soc. Na šoli je  od 7.30 do 14.30 (pon. – čet.) ter od 5.45 do 12.45 (petek). Prisotna je tudi na govorilnih urah in roditeljskih sestankih.

Ob četrtkih je prvi dve šolski uri na POŠ Dokležovje.

Šolska svetovalna služba je namenjena učencem, učiteljem in staršem. Preko treh osnovnih vrst dejavnosti (dejavnosti pomoči, razvojne in preventivne dejavnosti, dejavnosti načrtovanja in evalvacije) pomaga učencem, učiteljem, vodstvu in staršem ter sodeluje z njimi na naslednjih področjih dela:

– učenje in poučevanje,

– šolska kultura, vzgoja, klima, red,

– telesni, osebni in socialni razvoj,

– šolanje in karierna orientacija,

– socialno-ekonomske stiske.

Če imate sami kakršenkoli predlog, pobudo ali vprašanje, lahko kontaktirate na  ingrid.skarabot@gmail.com ali

na telefon 02 543 90 43.

Delo mobilne službe opravljata specialni pedagoginji Petra Nedog in Sandra Kolarič, socialna pedagoginja Tjaša Frumen ter pedagoginja Evelina Katalinić.

 

Vabljeni, da obiščete tudi spletno učilnico Svetovalno delo, kjer boste našli veliko zanimivih in uporabnih informacij.