Dokumentacija

Področje osnovnošolskega izobraževanja

Podzakonski akti, izdani na podlagi Zakona o osnovni šoli:

Povezava na državni register predpisov za seznam predpisov, ki veljajo za Področje delovanja zavoda:

 

Državni zbor:

Državni zbor RS

Druge povezave na državne registre:

 

Zakoni in pravilniki: