Zaradi dobrega odziva nadaljujemo z akcijo zbiranja starega papirja.

Papir se še naprej zbira ob torkih in četrtkih od 7.15 do 7.45.