V petek, 12. 2. 2016, je naša šola tekmovala v ekokvizu. Učenci so bili zastopani z dvema ekipAma: Žabec 1 in Žabec 2. Bolje se je odrezala ekipa v sestavi Hana Štefanec, Ema Kovač in Tine Lukač. V drugi ekipi pa so sodelovali Žiga Bujan, Matej Novak in Žan Perkič.

Vsebine letošnjega ekokviza so bile biotska pestrost za 6. razred, hrana za 7. razred in odpadki za 8. razred. O vseh teh stvareh je dobro vedeti čim več in živeti zdravo ter ne ogrožati našega okolja. Ker smo eko šola, si k temu vsi prizadevamo.

Marija Antolin s tekmovalci

ekokviz