Nacionalno preverjanje znanja za učence 6. in 9. razreda bo potekalo v sredo, 4.5.2016 (matematika), v petek, 6.5.2016 (slovenščina) ter v torek, 10.5.2016 (tuji jezik). Preverjanje se bo vsakokrat pričelo ob 8.30 in bo trajalo do 9.30. Učenci pridejo v šolo kot ponavadi  in v garderobi počakajo na navodila nadzornih učiteljev, s katerimi se ob 8.10 odpravijo v učilnice. Po preverjanju sledi malica in pouk po urniku, razen v sredo, ko je planiran športni dan. Učenci se bodo prav gotovo potrudili in pokazali svoje pridobljeno znanje, mi pa jim ob tem želimo veliko uspeha.

Ingrid F. Škarabot, namestnica za izvedbo NPZ