Starše devetošolcev obveščamo, da najdete vse informacije o štipendijah za bodoče dijake na naslednjih povezavah:

– Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije (vse o štipendijah)

– Zoisove štipendije

– Štipendije za deficitarne poklice

– MDDSZ