Med šolskim letom je bil spremenjen šolski koledar, in sicer je bil kot dodaten prazničen dan določen 2. januar. Ker tega na začetku šolskega leta nismo predvidevali, smo v soboto, 10. 9. 2016, opravili športni dan in s tem nadomestili 2. 1. 2017, ki je bil predviden kot delovni dan. Ker je v tem času 2. 1. znova postal državni praznik, je svet zavoda sprejel dopolnitev LDN, in sicer bo pouka prost dan namesto 2. januarja petek, 14. april 2017 (velikonočni petek). Učenci bodo o spremembi pravočasno obveščeni.

Jožica Lukač, ravnateljica