V petek, 2.6.2017, so se štirje učenci naše šole udeležili likovne delavnice pod mentorstvom likovnega pedagoga Antona Buzetija na temo Odnos mladih do zdravja, ki je potekal v sklopu projektnega tedna na SZŠR i Unesco ASP mreže šol.

Že tradicionalno se v mesecu maju, mesecu ljubezni, prebujanja narave, meglenih juter ter veličastnih sončnih zahodov, ki nam že delajo skomine po poletju, na naši šoli zgodi projektni teden. Izvedba projektnega tedna pomeni pridobivanje dodatnih znanj na drugačen način, izven šolskih klopi, zidov, na različnih lokacijah, v naravi. S  tem želimo v mladih prebuditi njihovo lastno odgovornost do zdravja in narave, saj so vsebine projektnega tedna zajete iz vsakodnevnih življenjskih situacij.

Izvedbo projekrta in organizacojo je mogočila SZŠR