Učence 9. razreda in njihove starše obveščamo, da lahko od 15.6.2018 dalje oddate vlogo za štipendije za deficitarne poklice – za več informacij kliknite na povezavo.

Informacije o pridobitvi ostalih štipendij najdete na povezavi Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije ( http://www.sklad-kadri.si/si/stipendije/).