Na straneh MIZŠ je objavljen Razpis za vpis v srednje šole za šolsko leto 2019/2020.

Ogledate si ga lahko na naslednji povezavi:

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/ss/Razpis_19-20/Razpis/PRILOGA_I_razpisana_mesta_s_kazalom_regij.doc

Objavljen je tudi razpis za pridobitev štipendije za deficitarne poklice za šolsko leto 2019/2020.

Prosimo, da si ga devetošolci skupaj s starši ogledate:

http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/javni-razpis-za-dodelitev-stipendij-za-deficitarne-poklice-za-solsko-leto-20192020-273-javni-ra/