V ponedeljek, 28. 1. 2019, so naši učenci razpravljali na temo Šolstvo in šolski sistem. Skupaj z mentorico Nušo Grah in razredniki so se na srečanjih skupnosti učencev šole in na razrednih urah pogovarjali o odnosih v šoli, pozitivni klimi in vključenosti učencev in o tem, kako spremeniti šolski sistem na boljše. Z majhnimi koraki se lahko daleč pride, če si dovolj vztrajen in dosleden ter spoštuješ pravice in mnenja drugih, tako učencev kot zaposlenih na šoli. Učenci od 4. do 9. razreda so predstavili svoja razmišljanja v obliki misli, pesmi, plakatov, ankete in predlogov za bolj kvalitetno pridobivanje, ohranjanje in uporabo znanja v življenju.