V četrtek, 7. februarja, smo se s proslavo spomnili na našega največjega pesnika Franceta Prešerna ter z mislijo, plesom, dramatizacijo in glasbo obeležili slovenski kulturni praznik. Nastopili so učenci Osnovne šole Bakovci in podružnice v Dokležovju, ki so z doživeto pripravljenimi točkami pričarali prijetno vzdušje.

Pomena kulture bi se morali zavedati vsak dan, ne samo enkrat na leto, ko se spominjamo smrti našega največjega pesnika. Kultura je tudi pozdrav, prijazen nasmeh, stisk roke in kulturno izražanje mnenja. Tako je tudi ravnateljica Jožica Lukač v nagovoru navzoče spodbudila k razmišljanju o stanju kulturne zavesti med nami.

Nuša Grah