Učenci 6. do 9. razreda smo pustni torek preživeli v mestu Ptuj, saj smo želeli letos rajati s kurenti.
Na ptujskem gradu smo natančneje spoznali etnološki pomen kurenta in vseh mask, ki so z njim povezane. Ogledali smo si tudi nekatere kulturne spomenike mesta Ptuj, nato pa se prepustili pustnemu rajanju na mestnem trgu.
Ko so prišle ruse in razigrani kurenti smo se rahlo vznemirili, kajti v domačem kraju takih pustnih mask ne srečamo. To nam je bilo zato posebno doživetje.
Med vožno proti šoli smo se odpočili za popoldansko pustno rajanje doma.
Da smo res priklicali pomlad in dokončno pregnali zimo, so nam sporočali topli sončni žarki.
 Marija Antolin