V prvem razredu je nemščina neobvezni izbirni predmet, zato se trudimo, da je učenje igrivo, zabavno in prijetno. Ko smo poimenovali sadje, smo povezali temo o zdravem življenju s sadjem in pripravili sadno solato. Na podružnici v Dokležovju so starejši učenci skupaj s prvošolci obnovili znanje in se posladkali s sadjem.

Matejka Pavličič Pukšič