V sedmem razredu smo književnost obravnavali malo drugače, saj smo se pri pouku gibali z »risanjem besed«. V krogu so učenci eden za drugim predstavili besedo v povezavi z obravnavanimi književnimi junaki in ob tem naredili gib. Aktivnost je potekala v verigi, tako da so si učenci morali zapomniti vse besede in gibe predhodnikov. Ob tem smo se nasmejali, razgibali možgane in se pripravili na obravnavo novega besedila.

Nekaj vtisov učencev:

– Počutil sem se odlično, a si nisem mogel zapomniti vseh besed.

– Počutila sem se zabavno, veselo, in ta igra mi je bila zelo všeč.

– Počutil sem se veselo, ker je ta igra poučna in zanimiva.

– Bilo mi je zelo lepo in rad bi večkrat ponovil.

– Počutila sem se prijetno. Bilo je zabavno.

– Ob tej igri sem se počutil lepo in sproščeno.

– Počutil sem se lepo, zabavali smo se in še se hočem učiti na ta način.

– Bilo mi je zelo lepo in rad bi večkrat ponovil.

– Pri igri sem morala razmišljati. Igra je zabavna. Počutila sem se super.

– Počutila sem se zabavno. Bilo mi je zanimivo in lahko sem si zapomnila vrstni red.

 sedmošolci z razredničarko Nušo Grah