Danes smo na naši šoli imeli proslavo, s katero smo želeli obeležiti jutrišnji dan, »dan Rudolfa Maistra«. Čeprav se veliko ljudi in predvsem mladih ne zaveda, kako pomemben mož za slovensko zgodovino je bil prav general Rudolf Maister, smo na ta način želeli približati našim mladim dogodke iz preteklosti.

Skozi pesmi, deklamacije in plesi smo se poskušali vživeti v čas, ko so naši predniki bíli težek boj za našo današnjo domovino. Prizadevali so si, da bi se združili vsi Slovenci v enotno matično domovino.

Proslavo smo nadaljevali s predavanjem za 9. razred. Obiskala sta nas predsednik PVD za Pomurje g. Drago Ribaš in vojaški veteran g. Marjan Recek. Poskušala sta čim bolj nazorno prikazati dogajanja med našo desetdnevno osamosvojitveno vojno in učencem povedati, zakaj je tako pomembno poznavanje preteklosti. Dokaj podrobno je g. Ribaš v svojem predavanju opisal tudi dogajanja med prvo in drugo svetovno vojno.

Učenci so spoznali, da so dogodki, ki so povezani z generalom Maistrom in prvo svetovno vojno, še kako odločilno vplivali na to, da danes živimo v svobodni, mirni in demokratični državi, naši Sloveniji.

Melita Potočnik