Spoštovani starši, dragi učenci,

zahvaljujemo se vsem, ki ste izpolnili anketo, s katero je hotela šola pridobiti povratno informacijo o tem, kako ocenjujete delo na daljavo in kakšni so vaši morebitni predlogi.

Anketo je izpolnilo 72 učencev od 5. do 9. razreda ter 130 staršev učencev od 1. do 9. razreda. O rezultatih ankete smo se strokovni delavci pogovorili preko videokonference, vam pa predstavljamo kratke povzetke:

1. Učencem se delo na daljavo zdi zanimivo (tako meni 64% učencev in 52% staršev).

2. Učenci in starši se z delom na daljavo povečini srečujejo prvič.

3. Učenci delajo za šolo v povprečju več kot 3 ure na dan (tako meni 38% učencev in 34% staršev), oziroma vsaj 2–3 ure na dan.

4. Navodila za šolsko delo so jasna in razumljiva (tako meni 87% učencev in 82% staršev)

5. Učencem učno pomoč nudijo predvsem starši (tudi sorojenci, nekateri učenci pa delajo sami).

6. Šolskega dela in šolskih nalog ni preveč (tako meni 54% učencev in 62% staršev).

7. Pouk na daljavo poteka v glavnem preko E-pošte, spletnih učilnic, branja učbenikov, gradiv, knjig ter tudi v obliki videokonferenc in

8. Učenci telovadijo povprečno 1 uro na dan (44% učencev, nekateri pa celo več kot 1 uro).

9. Učenci in starši bi pohvalili delo, angažiranost in dostopnost učiteljev, razrednikov, ravnateljice in vseh ostalih, ki se trudijo, da učenci ne pozabijo na šolo, natančna navodila, šolsko FB stran in dobro organizacijo. Učenci bi pohvalili tudi starše, ki jim stojijo ob strani.

10. Učence in starše motijo neprilagojene vsebine vsem računalniškim programom (ki jih ne morejo odpreti), premalo povratnih informacij s strani nekaterih učiteljev (npr. ali so prejeli učenčevo nalogo…), premalo učiteljeve razlage, učenci se doma ne morejo tako zbrati za delo, neustrezna domača oprema, ogromno dela in preobremenjenost staršev, ki so zaposleni in /ali imajo več šoloobveznih otrok.

11. Učenci in starši si želijo več pouka v obliki videokonferenc, interaktivnih vaj, kvizov, več posnetkov učiteljeve razlage učne snovi ter povratne informacije v smislu učenčevega napredka.

Vsi skupaj pa bi si želeli, da učenci tudi malo več berejo, saj so bili le-ti v anketi zelo odkritosrčni in so priznali, da po knjigah skorajda ne posegajo.

Vaše predloge in mnenja bomo vsekakor skušali upoštevati. Še naprej se bomo trudili za čim kakovostnejše delo, zavedamo pa se, da je pri takem delu potrebna  velika angažiranost tako učencev kakor vas staršev. Prepričani smo, da nam bo s skupnimi močmi uspelo!

Pripravila: Ingrid F. Škarabot