Pouk v prvem triletju poteka drugače, kot smo bili vajeni, prav tako moramo upoštevati medsebojno razdaljo v času malice in kosila. Kljub temu smo veseli, da smo spet skupaj.