V ponedeljek, 1. 6. 2020, se v šolo vračajo učenci 4. in 5. razreda, v sredo, 3. 6. 2020, pa učenci 6., 7. in 8. razreda. Režim prihajanja v šolo je enak za vse učence; od 7.30 do 7.45 učenci vstopajo v šolo posamično, v garderobi držijo distanco, pouk bodo imeli večinoma v matični učilnici po ustaljenem urniku. Vsa ostala navodila bodo učenci dobili v šoli.

Vsem učencem želimo dobro počutje v šoli.

Jožica Lukač, ravnateljica