V torek, 8. 9. 2020, so se predstavniki od 4. do 9. razreda zbrali na prvem srečanju SUŠ. Po potrjenem dnevnem redu in ugotovitvi prisotnosti smo se seznanili z dolžnostmi predstavnikov SUŠ, pregledali načrt dela za šolsko leto 2020/21, nagovorila pa nas je tudi ravnateljica Jožica Lukač. Predstavljen je bil projekt v povezavi s tedni vseživljenjskega učenja, ki bo prva večja zadolžitev skupnosti učencev šole v letošnjem letu. Izvolili smo predsedstvo SUŠ, ki bo učence zastopalo tudi izven šole. Predsednica SUŠ je postala Eva iz 6. a, namestnica pa Taja iz 7. a. Sejo smo zaključili s  predlogi učencev.

Nuša Grah, mentorica SUŠ