Leto 2020 je za našo šolo in ves kraj jubilejno, saj je minilo 150 let, odkar se je začelo šolstvo v Bakovcih. Žal zaradi nastale situacije praznovanja ne moremo izvesti tako, kot smo si želeli. Ker je pa ravno teden otroka, smo vse vsebine tega tedna posvetili tej temi. V okviru dnevov dejavnosti učenci spoznavajo naš kraj in okolico, stare obrti, šege in navade, zasadili bomo drevesa ob šoli in govorili o naravi, hrani, obiskali nas bodo nekdanji učitelji in učenci, ki so pred mnogimi leti obiskovali to šolo. Ob različnih aktivnostih se učenci zelo zabavajo, obenem pa se naučijo veliko novega.

Jožica Lukač, ravnateljica