Kot priponki posredujemo dopisa Združenja za pediatrijo –Sekcije za pediatrijo pri Slovenskem zdravniškem društvu, ki sta namenjena staršem ter učencem in dijakom.

Dopis za starše

Dopis za učence