Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page

Kot priponki posredujemo dopisa Združenja za pediatrijo –Sekcije za pediatrijo pri Slovenskem zdravniškem društvu, ki sta namenjena staršem ter učencem in dijakom.

Dopis za starše

Dopis za učence