Štipendije za deficitarne poklice so namenjene dijakom, ki se izobražujejo za poklice, za katere na trgu dela ni dovolj kadra glede na potrebe delodajalcev. Vlogo bo možno oddati od 14. 6. 2021 do 24. 9. 2021.

Več informacij in seznam deficitarnih poklicev najdete tukaj: Javni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice za šolsko leto 2021/2022 (308. JR) | Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS (srips-rs.si)

                                                                                   Ingrid F. Škarabot, pedagoginja