V četrtek, 22.4.2021, smo v okviru ustvarjalnih delavnic na šoli izvedli Tečaj hitrega branja za  zainteresirane učence 9. razreda. Učenke so pod mentorstvom psihologa mag. Darka Hederiha spoznavale različne tehnike hitrega branja in tekom tečaja vidno izboljševale svojo tehniko branja, kar so potrjevale s sprotnim testiranjem. Pri branju pa ni pomembna samo hitrost, ampak tudi razumevanje prebranega, zato je bilo potrebno oboje uskladiti. Vse učenke so lepo napredovale in bile na koncu zadovoljne s svojim dosežkom. Upamo, da jim bo pridobljeno znanje koristilo tudi vnaprej, ko se bodo srečevale z večjimi količinami besedil, ki jih bodo morale predelati. Takrat jim bodo te  usvojene tehnike prav gotovo v veliko pomoč.

                            Ingrid F. Škarabot, pedagoginja