Sedmošolci so pri naravoslovju, na terenu, spoznavali in določali rastlinske vrste s slikovnimi določevalnimi ključi in mobilnima aplikacijama Nature ID in PlantNET. mag. Alenka Mujdrica Rožman