Spoštovani starši in otroci!

Naša šola se v prihajajočih šolskih letih 2021/2022 in 2022/2023 vključuje v poskusno uvajanje razširjenega programa. V prvem razredu bo vpeljan obvezni prvi tuji jezik, v sedmem razredu pa obvezni drugi tuji jezik. Z uvedbo razširjenega programa vpeljujemo veliko dodano vrednost k obveznemu programu in avtonomijo pri organizaciji ter izvajanju dejavnosti, ki bodo prilagojene interesom in potrebam otrok. Razširjeni program bo na šoli potekal pred, med in po pouku. Učitelji, ki ga bodo izvajali, so poiskali različne dejavnosti, ki bodo zadovoljevale učenčeve interese, krepile njihova močna področja ter dopolnjevale njihova šibka področja. Učenci bodo razvijali spretnosti in kompetence vseživljenjskega učenja in dela.

Dejavnosti bodo potekale v treh sklopih:

1. Gibanje in zdravje za dobro psihično in fizično počutje

2. Kultura in tradicija

3. Vsebine iz življenja in dela osnovne šole

Želimo vam lepe počitnice in se veselimo ponovnega snidenja z vami v septembru!

Ožji tim RAP in vodstvo šole