Učenci 9. razreda bodo v mesecu maju 2022 pisali nacionalni preizkus znanja (NPZ) iz matematike, slovenščine in tretjega predmeta.

V letošnjem šolskem letu  je ministrica za določitev tretjega predmeta izbirala  med naslednjimi obveznimi predmeti:

  • tuji jezik,
  • kemija,
  • geografija,
  • tehnika in tehnologija.

Za našo šolo je s sklepom ministrice kot tretji predmet  določena TEHNIKA IN TEHNOLOGIA.

Ingrid F. Škarabot, namestnica za izvedbo NPZ