Ker se tudi letos nismo mogli udeležiti tradicionalnega tabora na Hodošu, smo vsebine prilagodili enodnevni delavnici in jih za nadarjene učence 5. in 6. razreda izvedli na šoli. Letos smo se posvetili ustvarjalnosti – tako so učenci pod mentorstvom psihologa Darka Hederiha spoznavali različne tehnike ustvarjalnosti, poskušali razmišljati izven okvirjev, na koncu pa so vso pridobljeno znanje uporabili pri izdelavi ustvarjalnega izdelka. Učenci so se izkazali in nas presenetili z nadvse nenavadnimi idejami in inovativnim razmišljanjem.

                                                                                                            Ingrid Fiala Škarabot