V sredo, 12.1.2022, smo v okviru ustvarjalnih delavnic na šoli izvedli Tečaj hitrega branja za  zainteresirane učence 9. razreda. Učenci so pod mentorstvom psihologa mag. Darka Hederiha spoznavali različne tehnike hitrega branja in tekom tečaja vidno izboljševali svojo tehniko branja, kar so potrjevali s sprotnim testiranjem. Ker pa pri branju  ni pomembna samo hitrost, ampak tudi razumevanje prebranega,  je bilo potrebno oboje uskladiti. Vsi učenci so bili na koncu zadovoljni s svojim napredkom. Upamo, da jim bodo na novo usvojene tehnike koristile pri branju obsežnejših besedil, s katerimi se bodo srečevali v prihodnosti.

Ingrid F. Škarabot, pedagoginja