Danes se veliko govori o bitki za talente. Kakšne talente pa sploh imamo? Jih poznamo? Ker je poznavanje sebe, svojih znanj in kompetenc, ključno pri kariernem odločanju mladih, smo v ponedeljek, 21.2.2022,  preko projekta Všečkam in grem z devetošolci izvedli naravoslovni dan na to temo. Učenci so spoznavali sebe, svoje lastnosti in kompetence v znanjih, spretnostih in sposobnostih za opravljanje določenih poklicev. Raziskovali so primerne in zanimive poklice, izpolnjevali vprašalnik Kam in kako ter razmišljali o svoji poti do zastavljenega poklicnega cilja. Po želji so bili deležni tudi individualnega svetovanja.

Preživeli smo zanimiv dan, poln različnih izzivov in pridobljenih znanj. Odločitev, kam naprej, bo sedaj gotovo lažja.

                                                                                               Ingrid Fiala Škarabot, pedagoginja