Učenci 1.a in 2.a razreda so v okviru popoldanske dejavnosti ročna dela iz papirja izdelovali velikonočne košarice in slikali na jajčka iz stiropora. Pri ustvarjanju so poleg urjenja ročnih spretnosti, razvijali domišljijo in ustvarjalnost ter krepili veščine sodelovanja. Izdelane velikonočne košarice so učenci napolnili s travo in poslikanimi jajčkami ter z njimi okrasili svoje domove.

Saša Serec