DOLOČEN JE  3. predmet za NPZ v 9. razredu

Učenci 9. razreda bodo v mesecu maju 2023 pisali nacionalni preizkus znanja (NPZ) iz matematike, slovenščine in tretjega predmeta.

V letošnjem šolskem letu  je minister za določitev tretjega predmeta izbiral  med naslednjimi obveznimi predmeti:

  • tuji jezik,
  • fizika,
  • glasbena umetnost,
  • domovinska in državljanska kultura in etika.

Za našo šolo je s sklepom ministra kot tretji predmet  določen predmet FIZIKA.

Ingrid F. Škarabot, namestnica za izvedbo NPZ