18. novembra 2022 smo na šoli izvedli slovenski tradicionalni zajtrk. Slovenski tradicionalni zajtrk je projekt, pri katerem skozi različne dejavnosti učenci spoznavajo zdravo prehrano, kulturo prehranjevanja in krepijo odnos do okolja in narave. Letošnji slogan je bil » Zajtrk z mlekom – super dan«.
S slovenskim tradicionalnim zajtrkom smo učence seznanili, kako pomemben je zajtrk in s pomenom lokalne samooskrbe in domače pridelave. Učenci so za zajtrk imeli med, kruh, maslo, mleko in jabolko.
Ta dan smo z učenci od 1. do 5. razreda na šoli izvedli naravoslovni dan na temo Dan slovenske hrane. Po razredih so sledile različne delavnice ( izdelava plakata in zgibanke na temo sadja in zelenjave, priprava sadne solate, priprava in peka žemljic, okušanje hrane, izdelava zdravega jedilnika, priprava jabolčne čežane…).