V sklopu Festivala IZUM v Maximusu v Murski Soboti smo si v sredo, 23. 11. 2022, ogledali razstavo ustvarjalnosti osnovnih in srednjih šol. Poslušali smo tudi dve zanimivi predavanji. Dr. Tatjana Kikec nam je predstavila uporabo mobilnih aplikacij na terenu pri geografiji in naravoslovju, doc. dr. Andreja Špernjak pa energijsko razliko hrane. Z učenci osmega razreda smo se naučili veliko novega in zanimivega.

                                                                           Matejka Pavličič Pukšič, razredničarka 8.a