Pri minulih urah slovenščine v 9. razredu so učenke Maja Bencak, Staša Černjavič in Taja Lukač v želji po novih izkušnjah pripravile učno uro za sošolce in se pri tem preizkusile v vlogi učiteljic.

Maja je sošolce seznanila z značilnostmi renesanse in z delom Dekameron, Staša jih je spodbudila, da so se vživeli v vlogi Romea in Julije, s pomočjo Taje pa so učenci preverili, koliko že vedo o Prešernu in spoznali posebno pesniško obliko, tj. gazelo.

Pri učnih urah so se učenci zabavali in se tudi veliko novega naučili.

Nuša Grah, učiteljica slovenščine