V ponedeljek, 27. 3. 2023 je potekalo 31. regijsko srečanje mladih raziskovalcev Pomurja.

Fabian Novak in Vid Rožman sta odlično zagovarjala raziskovalno nalogo z naslovom Spremljanje dinamike kolonije breguljke (Riparia riparia) v steni reke Mure na območju
Hrastje – Mota v letu 2022
, ki je bila plod terenskega dela ob reki Muri, od konca meseca maja do konca meseca junija 2022.

Za nalogo sta prejela srebrno priznanje. Čestitke.

Mentorici: mag. Alenka M. Rožman in Monika Podgorelec