Spominski dan, ko slavimo enotnost in mir v Evropi z različnimi aktivnostmi.

V tednu od 9. 5. – 12. 5. 2023 smo se na osnovni šoli z različnimi aktivnostmi spominjali dneva Evrope. Ob podpori predstavnika pisarne  Europe Direct Pomurje smo pripravili razstavo s tematskim informacijskim gradivom. Tako so učenci lahko širili svoje  poznavanje Evropske unije v okviru ur domovinske in  državljanske kulture; pri razrednih urah so reševali kviz o poznavanju vrednot in ciljev EU ter se poglobili v razpravo o pomenu lastne domovine v širši evropski skupnosti. Pri uri glasbe je otroški pevski zbor šole posnel himno Odo radosti, ki smo jo predvajali v skupnem odmoru. Kotiček za učenje pa je učencem nudil smernice za nadaljnje raziskovanje simbolov EU in spoznanje:

»Učiti se moramo brez nasilja reševati spore ter konstruktivno sprejemati družbene spremembe.«

Alenka Kolenko, Melita Potočnik, Mitja Medved