Spoštovani starši!

Ob začetku šolskega leta bi vas radi spomnili na nekaj pravil, ki veljajo na naši šoli.

Prosimo, da tisti, ki otroke pripeljete v šolo z avtomobilom, parkirate na bočnih parkiriščih ob šoli, ki so namenjena prav temu. Otrok lahko varno izstopi direktno na pot in gre do šole. Prosimo, da svojih otrok ne odlagate na dovozu in tik pred stopnicami ob vhodu v šolo, saj s tem ogrožate varnost drugih otrok. Seveda pa svetujemo, da otroci pridejo v šolo peš, starejši učenci se lahko pripeljejo tudi s kolesom.

Šola se zaradi varnostnih ukrepov zaklepa. Starši, ki otroke pripeljete v jutranje varstvo, pozvonite na zvonec pri vhodu in počakate učitelja, da pride po otroka in ga odpelje naprej. Za vse ostale učence se šolski vhod odpre ob 7.30. Učence pričakajo dežurni učitelji, ki jih pospremijo v garderobe in skrbijo za red na hodnikih. Učenci naj ne prihajajo v šolo prezgodaj, poskrbite pa tudi za to, da ne zamujajo k pouku, saj se šola ob 7.45 zaklene, zvonjenje pa moti pedagoški proces.

Starejši učenci iz šole lahko odhajajo sami. Starši oz. spremljevalci, ki pridete po otroke v času podaljšanega bivanja, počakate pri vhodu ob uri, ki ste jo ali jo boste določili za odhod otroka domov. Učitelj, ki je v podaljšanem bivanju, bo otroke pospremil do vhodnih vrat ob določeni uri in jih predal staršem oz. spremljevalcem. V kolikor se ura odhoda nepričakovano spremeni in mora otrok zaradi obiska zdravnika ipd. domov prej, pozvonite na zvonec pri vhodu in počakate na učitelja. Isto velja tudi za prihode in odhode v vmesnem času.

Ker nam pripada delovno mesto tajnika samo v določenem deležu, tajništvo ni odprto osem ur. Uradne ure tajništva so vsak dan od 7.30 do 12.30. Prosimo, da prihajate in kličete v tem času.

Odjava obrokov mora biti pravočasna, sicer se obrok zaračuna ne glede na to, če je subvencioniran. Kot pravočasna odjava se šteje odjava isti dan do 8. ure zjutraj. Prosimo vas, da obroke, če le gre, odjavljate po eAsistentu. V kolikor res nimate te možnosti, lahko pokličete v tajništvo šole en dan prej ali med 7.30 in 8.00 zjutraj isti dan.

Želimo si, da bi se na šoli vsi dobro počutili. Kjer se konča naša svoboda, se začne svoboda nekoga drugega. Če bomo to spoštovali, nam bo vsem lepše.

Vam in vašim otrokom želimo uspešno šolsko leto.

Ravnateljica Jožica Lukač in kolektiv OŠ Bakovci