Učenci 9. razreda bodo v mesecu maju 2024 pisali nacionalni preizkus znanja (NPZ) iz matematike, slovenščine in tretjega predmeta.

V letošnjem šolskem letu  je minister za določitev tretjega predmeta izbiral  med naslednjimi obveznimi predmeti:

– tuji jezik,

– fizika,

– likovna umetnost,

– zgodovina.

Za našo šolo je s sklepom ministra kot tretji predmet  določen predmet LIKOVNA UMETNOST.

Ingrid F. Škarabot, namestnica za izvedbo NPZ