V ponedeljek, 25. 9. 2023, smo v sklopu prvega kulturnega dne poiskali lepe in posebne besede, saj je Svet Evrope leta 2001 razglasil 26. september za dan evropskih jezikov. Naše besede smo napisali na barvne dlani in jih povezali z drugimi čudovitimi izrazi. Oglasna deska v šolski jedilnici ponuja spoštljivo jezikanje za vse. Učenci od 6. do 9.  razreda smo se resnično potrudili. Po malici smo se odpravili v Mursko Soboto in si ogledali dokumentarni film AUSTRIA 2 AUSTRALIA. Dva kolesarja sta premagala vse zunanje in notranje vplive in v enem letu prispela od Avstrije do Avstralije. Sporočilo filma je skrb za okolje in ljudi, premagovanje nemogočega in sprejemanje drugačnosti brez predsodkov.

                                                                       Učenci in učiteljice tujih jezikov in slovenščine