Učenci 6.a so začeli z metodo dela, ki jo uporabljamo v nadaljevanju pri naravoslovju v 7.  in pri biologiji v 8. in 9. razredu. Opazovali so trajne preparate različnih celic in tkiv eno- in večceličnih organizmov. Digitalna mikroskopska kamera nam omogoča, da lahko opazovane strukture projiciramo na tablo in jih sprotno analiziramo.

mag. Alenka Mujdrica Rožman