V četrtek, 23. 11. 2023, so učenci 8.a prisluhnili predavateljici s Centra za krepitev zdravja pod naslovom Medosebni odnosi.

Vsebina je zajemala razlago pojmov: komunikacija, spoštovanje/samospoštovanje in asertivnost, na konkretnih življenjskih situacijah.

mag. Alenka Mujdrica Rožman