Gospa Katja Lebar iz Centra za krepitev zdravja Zdravstvenega doma Murska Sobota je učencem devetega razreda predstavila pomen zdrave spolnosti. Predavanje je devetošolcem  zanimivo in drugače približalo temo, ki je pogosto predstavljena na napačen način. Seznanili so se tudi s psihološkim vidikom spolnosti in znanje povezali z učno snovjo pri biologiji.

                                                                                            Matejka Pavličič Pukšič, razredničarka 9. a