Delo šolske svetovalne delavke opravlja Ingrid Fiala Škarabot, univ dipl. ped. in prof. soc. Uradne ure ima vsak dan od 8h – 12h. Prisotna je tudi na govorilnih urah in roditeljskih sestankih. Ob sredah zjutraj je na POŠ Dokležovje.

Šolska svetovalna služba je namenjena učencem, učiteljem in staršem. Preko treh osnovnih vrst dejavnosti (dejavnosti pomoči, razvojne in preventivne dejavnosti, dejavnosti načrtovanja in evalvacije) pomaga učencem, učiteljem, vodstvu in staršem ter sodeluje z njimi na naslednjih področjih dela:

– učenje in poučevanje,

– šolska kultura, vzgoja, klima, red,

– telesni, osebni in socialni razvoj,

– šolanje in karierna orientacija,

– socialno-ekonomske stiske.

Če imate sami kakršenkoli predlog, pobudo ali vprašanje, lahko kontaktirate na  ingrid.skarabot@gmail.com ali na telefon 02 543 90 43.

Delo mobilne službe opravljata specialni pedagoginji Petra Nedog in Sandra Kolarič ter socialna pedagoginja Nuša Zidarič.

 

Vabljeni, da obiščete tudi spletno učilnico Svetovalno delo, kjer boste našli veliko zanimivih in uporabnih informacij.