ŠOLSKA SHEMA

V šolskem letu 2022/2023 bomo začeli z izvajanjem oz. nadaljevali Šolske sheme.

Šolska shema (ŠSH) je EU ukrep Skupne kmetijske politike – pomeni razdeljevanje sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov otrokom v šoli, – kot dodaten brezplačen obrok.

Osnovni proizvodi:

ŠSZ: sveže sadje in zelenjava

ŠM: mleko in mleko brez laktoze (brez dodatkov!)

Šolska shema  (v nadaljevanju: ŠSH) je ukrep skupne kmetijske politike EU v sektorju sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov.

Namen tega ukrepa je ustaviti trend zmanjševanja porabe sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov in hkrati omejiti naraščanje pojava prekomerne telesne teže in debelosti pri otrocih.

Evropska komisija je po obsežni študiji ugotovila, da je ŠSH eden od ukrepov, ki bi lahko dolgoročno pripomogel k izboljšanju trenutnega stanja. V ta namen je Evropska unija Državam članicam namenila določeno finančno pomoč za brezplačno razdeljevanje sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov učencem, pri čemer je dala velik poudarek pomembnosti vključevanja spremljajočih izobraževalnih in promocijskih aktivnosti.