Člani sveta staršev Osnovne šole Bakovci

PRIIMEK IN IME RAZRED
ZELKO Jasmina 1.a, 3.a
MESARIČ Blanka 2.a
KRIŽMAN Gregor 4.a
KOHEK Daša 5.a
LAZAR Brigita 6.a
OŠLAJ Nina 7.a
ANTOLIN Matejka 8.a
BOJNEC Ivan 9.a
MERTIK Mojca 1.b
PODGORELEC Mojca 2.b, 3.b
ŽALIK Tadeja 4.b

ZAPISNIK 2023/24

 

POSLOVNIK O DELU SVETA STARŠEV ZAVODA OSNOVNE ŠOLE BAKOVCI