NAMEN KARIERNE ORIENTACIJE

V okviru karierne orientacije, ki se izvaja v osnovni šoli, skušamo učence pritegniti k razmišljanju o svoji nadaljnji poklicni poti. Tako se z učenci o poklicih pogovarjamo, o njih pišemo, rišemo, iščemo različne informacije, se seznanjamo z različnimi poklici, razmišljamo o tem, kaj bomo, ko bomo veliki… V 8. in 9. razredu pa je poudarek predvsem na seznanjanju z vrstami srednjih šol, programi, ki jih izvajajo, vpisnimi pogoji in možnostmi nadaljnjega izobraževanja.

Preden se učenec odloči za nadaljnjo poklicno pot, je zelo pomembno, da najprej spozna samega sebe – svoje interese, svoje sposobnosti in svoje osebnostne lastnosti. Le takrat bo v svojem poklicu zadovoljen in tudi uspešen.

POMOČ PRI IZBIRI POKLICA

Ko se učenec znajde pred poklicno odločitvijo, mu lahko pomagajo:

  1. STARŠI (otroka najbolje poznajo in se njegovi prvi svetovalci, vendar IZBIRA NAJ BO OTROKOVA);
  2. ŠOLA (karierna orientacija, informiranje, predstavitve, skupinski in individualni razgovori…);
  3. ZAVOD RS ZA ZAPOSLOVANJE (poklicno svetovanje);
  4. KS (Karierno središče).

DEJAVNIKI ZA IZBIRO POKLICA

  1. INTERES (kaj učenca veseli?)
  2. SPOSOBNOSTI (kaj zmore?)
  3. OSEBNOSTNE LASTNOSTI (kakšen ima temperament, značaj?)
  4. UČNE NAVADE
  5. OCENE

Več informacij najdete v spletni učilnici Svetovalno delo (Karierna orientacija).