UNESCO si prizadeva za čim večji prispevek k medkulturnemu dialogu in temelji na spoštovanju medkulturnih razlik in ohranjanju skupne dediščine človeštva. Obenem spodbuja tudi kulturno raznolikost, pri čemer se osredotoča predvsem na ohranjanje in zaščito kulturne dediščine in spodbuja razvoj umetnosti. V znak spoštovanja vsega naštetega je UNESCO  določil nekaj pomembnejših dni v letu, ki imajo širši družbeni pomen.  27. januar je mednarodni dan spomina na holokavst in na naši šolo smo ga obeležili z radijsko uro. Na ta dan je bilo januarja 1945 osvobojeno največje nacistično koncentracijsko taborišče Auschwitz. Glavni cilj holokavstva je bilo iztrebljanje evropskih Židov, tudi Romov in Slovanov. Samo v Auschwitz je bilo deportiranih 2.346 Slovencev, več kot polovica jih je umrla. Med njimi so bili tudi ljudje iz naših krajev, zato je prav, da se spomnimo na njih. Oto Luthar je v knjigi Dežela senc zbral spomine o izgonu in izginotju judovske skupnosti v Prekmurju. Prebrali smo odlomke iz pričevanj tistih, ki so se vrnili iz tega zloglasnega taborišča. Upamo, da se take grozote ne bodo nikoli več ponovile.

Ema Bojnec, 8.a