V četrtek sva učiteljici Alenka Mujdrica Rožman in Nuša Grah z učenci 8. in 9. razreda izvedli učno uro z medpredmetno povezavo naravoslovja ter tujega jezika. Z učenci smo se osredotočili na okoljske probleme, s katerimi se vsakodnevno srečujemo, in sicer: kisli dež (acid rain), učinek tople grede (greenhouse effect), onesnaževanje zraka (air pollution) ter onesnaževanje vode (water pollution).

Po uvodni motivaciji in osvetlitvi problema sva učiteljici učence razdelili v štiri skupine, kjer so se s pomočjo danega gradiva in splošnega znanja ukvarjali z danim problemom ter zanj poiskali vzrok (cause), posledice (consequences) in rešitev (solution). Učenci so se dela lotili z zanimanjem in podali nekaj zelo dobrih možnih rešitev, ki so jih na koncu predstavili svojim sošolcem. Pokazali so, da jim ni vseeno za okolje ter ugotovili, kako dobro se lahko predmetna področja povezujejo med seboj.

Učiteljici Alenka Mujdrica Rožman in Nuša Grah

[Not a valid template]