Učenci 9. razreda bodo v mesecu maju 2018 obvezno pisali nacionalni preizkus znanja (NPZ) iz matematike, slovenščine in tretjega predmeta.

V letošnjem šolskem letu je ministrica za določitev tretjega predmeta izbirala med naslednjimi obveznimi predmeti:
– tuji jezik,
– glasbena umetnost,
– kemija,
– tehnika in tehnologija.
Za našo šolo je s sklepom ministrice kot tretji predmet določen TUJI JEZIK.

Ingrid F. Škarabot, namestnica za izvedbo NPZ